Persberichten

We zijn geen ‘nieuwssite’. Desalniettemin willen we verenigingen en trainers in de gelegenheid stellen om persberichten die naar de diverse media gaan (mag ook lokaal of regionaal), ook bij ons te plaatsen.

 

Enkele spelregels:

  • Je kunt het persbericht aanleveren in Word.
  • We plaatsen het persbericht in zijn geheel op onze site. We redigeren niets.
  • Geef duidelijk aan of het bericht regionaal of nationaal van aard is. En indien regionaal, geef dan ook aan welke regio het betreft. (Noord, Zuid, West, Oost of Midwest).
  • Zorg voor een duidelijke, aantrekkelijke kop
  • Persberichten mét foto’s worden doorgaans het beste gelezen. Lever de bijbehorende foto’s ‘rechten vrij’ aan.
  • We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen en geplaatste foto’s.
  • We behouden ons het recht voor om persberichten niet te plaatsen als ze tegenstrijdig zijn met doelstelling van deze site.
  • Bij het plaatsen van persberichten wordt de bron (schrijver + vereniging/instantie) altijd vermeld.