Bekende trainers sturen open brief aan KNZB

23 sep ’16; door de redactie

Van een groep trainers die hun sporen hebben verdiend in het Nederlandse zwemmen ontvingen wij onderstaande open brief die naar het bestuur en de beleidsmakers van de KNZB is gestuurd.

 

Amersfoort, 17 september 2016

 

Geachte KNZB directie en direct betrokkenen bij het KNZB beleid,

 

Via media en de KNZB site begrijpen wij dat er gezocht wordt naar een TD voor alle takken van sport binnen de KNZB. Dit is een duidelijke verandering in de inrichting van de sporttechnische organisatie. De KNZB laat daarmee zien dat zij  bereid is te veranderen. Wij hopen dat dit een eerste aanzet is tot een brede evaluatie van KNZB sportsectoren, gevolgd door de noodzakelijke veranderingen.

Waarom schrijven wij deze open brief? Wij hebben enorme passie voor de zwemsport en we maken ons zorgen. De resultaten in het zwembad tijdens de Olympische Spelen vielen ontzettend tegen. Naar aanleiding daarvan wordt er nu geëvalueerd, waarbij er alleen naar het laatste jaar wordt gekeken. Wij constateren echter al veel langer dat het gevoerde beleid niet tot de gewenste resultaten leidt. We zijn er van overtuigd dat we in Nederland veel meer kunnen bereiken dan nu het geval is en we maken ons zorgen dat dit, zonder koerswijziging, niet zal lukken.  Zaterdag 17 september zijn wij bij elkaar geweest om een uitgebreide SWOT analyse te maken van tal van zaken die het Nederlandse zwemmen, en dus ook de KNZB, betreffen.

Vanuit onze passie willen we in elk geval middels deze brief een bijdrage leveren aan het bijstellen van dat beleid en tevens zouden we graag betrokken willen worden bij het vervolgtraject. Uiteraard willen we alle uitkomsten van de SWOT analyses met u delen, maar in deze brief lichten we de belangrijkste en meest essentiële aanbevelingen, wat ons betreft, eruit.

1)       Growth mindset; De KNZB wordt door ons ervaren als een machtsorganisatie. Beleidsvorming en evaluatie vinden vooral plaats in ‘Nieuwegein’, afwijkende inzichten en keuzes worden niet gewaardeerd en zelfs openlijk tegengewerkt. Ons gevoel wordt vooral veroorzaakt door de opstelling van enkele zeer dominante cultuurdragers. We zouden graag zien dat beleidsbepalers én uitvoerders van de KNZB gaan werken vanuit het principe van de growth mindset. Dit betekent dat je kunt leren van je fouten, dat je je kwetsbaar durft op te stellen, dat je kritiek ziet als een kans om te leren ipv een bedreiging voor je positie. Dan hoef je niet meer te doen of je eigen beleid, je eigen visie en je eigen producten zaligmakend zijn. En…. Goed voorbeeld doet goed volgen; hoe kun je nu verwachten dat talenten en gearriveerde toppers maximaal (blijven) presteren als ze nooit wordt voorgedaan hoe je kritisch en open op je eigen handelen kunt reflecteren?

2)       Organiseer onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek naar een aantal knelpunten en formuleer beleid op basis van dat onderzoek. Borg vervolgens de (onafhankelijke) evaluatie van dat beleid.

Bij deze willen we alvast een aantal onderzoeksonderwerpen aandragen die ons inziens in elk geval moeten leiden tot een aanpassing van het tot dusver gevoerde beleid:

a)       Onderzoek waarom het aantal jonge kinderen, wat direct na het zwem ABC naar de zwemclubs komt, al jaren dramatisch daalt en waarom die daling de afgelopen jaren veel sterker is toegenomen. (Het zwem ABC en de bijbehorende problematiek bestaat al jaren en is dus geen valide verklaring)

b)       Onderzoek wat het effect is geweest van de ‘veranderde structuur’ t.a.v. topsport en talentontwikkeling. Leveren NTC’s en vooral ook RTC’s die bijdrage aan het Nederlandse zwemmen die bij invoering zijn beoogd? Of hadden sterke verenigingen dat ook kunnen doen? Wat is het effect van de huidige structuur op de ‘talent-ontwikkel-omgeving’ binnen verenigingen als de beste zwemmers al op jonge leeftijd vertrekken? Welke lerende omgeving blijft er dan over voor de talenten die daar weer achter aan komen? En welke lerende omgeving blijft er over voor de verenigingscoach die zich ook moet kunnen door ontwikkelen? Dit zijn een aantal vragen die meegenomen zouden moeten worden in een dergelijk onderzoek.

c)       Onderzoek waarom we er in Nederland al jaren niet in slagen om structureel successen te boeken in andere slagen dan vrije slag.

d)       Onderzoek waarom er in het Nederlandse wedstrijdzwemmen veel minder jongens dan meisjes actief zijn, terwijl dit in landen met een vergelijkbare culturele achtergrond niet het geval lijkt te zijn.

e)       Onderzoek het effect van je eigen materiaal. Levert Sterrenplan, Swimkick, etc datgene op wat bij het ontwikkelen van het materiaal is beoogd?

3)       Stel KNZB coaches aan op basis van bewezen output gekoppeld aan de competenties van de coach. (Zo hoeft een top junioren coach, hoeft niet perse een top senioren coach te zijn). Zorg ervoor dat die coaches elkaar zowel in kennis als vaardigheden aanvullen vanuit de bij punt 1 beschreven growth mindset.

4)       Zorg voor een coach perspectief. Zorg ervoor dat alle coaches, zowel binnen als buiten de structuur, betrokken worden bij het proces en dat alle coaches, mits ze output leveren, mogelijkheden hebben om te participeren in trainingskampen, begeleiding van toernooien etc. Ondersteun coaches die ‘buiten de structuur om’ afleveren. De structuur is immers een middel en geen doel op zich! Een dergelijke ondersteuning kan in vele vormen gestalte krijgen.

5)       Zorg ervoor dat zwemtrainers over voldoende coachvaardigheden beschikken om sporters optimaal te begeleiden. Zet daarbij de mentale component nadrukkelijker op de kaart.

6)       Zorg voor een evenwichtige wedstrijdplanning voor alle doelgroepen voor het hele seizoen. Zorg daarbij voor draagvlak bij verenigingen en zorg er tevens voor dat die kalender, de wedstrijden en de limieten per Olympische periode worden vastgesteld. Dit zorgt enerzijds voor rust binnen verenigingen, maar het biedt ook mogelijkheden om ‘de ontwikkeling’ van het Nederlandse zwemmen beter te monitoren.

Het moge duidelijk zijn dat we, zeker getuige punt 1, een antwoord als “we nemen het mee in toekomstig beleid” ontoereikend vinden. We willen graag een inhoudelijke reactie op deze brief. Daarnaast willen we graag met de nieuwe technisch directeur en andere beleidsbepalers om de tafel om in elk geval onze bevindingen te delen en waar nodig toe te lichten.

Verder vinden we het belangrijk dat ook andere trainers in Nederland de gelegenheid krijgen om gehoord te worden. We weten dat veel van de punten die wij aanstippen érg breed gedragen worden. Wij hadden met veel meer collega’s aan tafel willen en kunnen zitten, maar omwille van de snelheid en efficiëntie hebben we dat nu niet gedaan. We zouden graag zien dat de KNZB het voortouw neemt in het betrekken van de Nederlandse zwemtrainers bij het evalueren en opstellen van beleid. Wellicht kan dit op een vergelijkbare manier als onlangs bij de KNVB is gebeurd? Wil je de talentherkenning en ontwikkeling optimaliseren; dan is de inbreng van verenigingen en het daarbij behorende draagvlak, essentieel!

Wij leveren graag een bijdrage om dat draagvlak te vergroten.

Met vriendelijke groet en een uitgestoken hand,

 

Robin van Aggele (oa Valerie van Roon (brons EJK 2014), Lia Dekker, Elinore de Jong, zelf ex topzwemmer)
Herman vd Berg (oa Jesse Puts, Robin van Aggele, Elise Bouwens, oud bondscoach vinzwemmen)
Jarbas Id Bosch (oud-hoofdtrainer AGF, Denemarken & SG Bayer Wuppertal, Duistland, nu Brabo, Antwerpen)
Hans Elzerman (oa Tamara v Vliet, Esmee Vermeulen, Moniek Nijhuis, Inge de Bruijn, zelf ex topzwemmer)
Rob Kennis (oa Marcel Wouda, Rieneke Terink, Bram Dekker)
Henri Koek (oa Ilse Kraaijeveld, Annemarie Worst, Cynthia Verkaik, Josien Wijkhuijs)
Martijn vd Maagdenberg (oa Maaike de Waard, Lennart Stekelenburg, Robert Leijsen)
Janco Nolles (hoofdtrainer TriVia Groningen (oude club Ranomi Kromowidjojo), docent op ALO Groningen)
Jeroen Rademakers (oa Johan Kenkhuis, Joris Keizer, Job Kienhuis, Rachel Klamer (triatleet)
Tom Rikhof (oa Ben Schwietert, Marieke Nijhuis, Esmee Bos, Laura Molenaar)

Tussen haakjes van elke trainer enkele zwemmers die hij heeft getraind of andere wapenfeiten.

10 Comments on “Bekende trainers sturen open brief aan KNZB”

 1. Mooi verhaal misschien nog even benoemen dat de opleiding naar coaches en trainers ook aandacht behoeft.

 2. Belangrijkste vaststelling is dat de ontwikkeling van het zwemmen in Nederland stil staat. De groep die invloed heeft is te klein geworden en dus niet zijn onvoldoende (evident hieraan) diverse invalshoeken en kwaliteiten aan boord. Kortom de krachten opnieuw bundelen, leren van het verleden en positief zoeken naar een andere weg.

 3. Talentherkenning niet op tijden baseren maar op ontwikkelingsmogelijkheden. Ook talent herkenning en ontwikkeling coaches. Motorische, cognitieve en sociaal affectieve doelen formuleren naar aanleiding van vast stellen van de beginsituatie.
  Jonge talentvolle coaches op stage sturen naar buitenlandse toptrainers, Zelf oplossingsmogelijkheden aangeven.

 4. Om de overgang van zwemABC naar wedstrijdzwemmen te bevorderen zou er misschien ook advies gevraagd kunnen worden aan zwemschoolhouders. Laat ik er nou 1 zijn. 😉
  Met Henri Koek van Orca heb ik het daar al eens over gehad en ik vind o.a. dat er in de vereniging veel te snel naar techniek en wedstrijdzwemmen (de volwassen vorm van 25 meter) wordt toegewerkt ipv naar plezier en uitdaging. Als je in het begin vooral het plezier benadrukt, komt het talent vanzelf wel bovendrijven. Dat doe je niet met 6 banen borstcrawl benen.

 5. Goed dat jullie de koppen bij elkaar hebben gestoken. Wij hebben in 2008 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de resultaten van sporters die op jonge leeftijd tot de besten van hun jaargang behoorden. Ook hebben we twee jaar terug het gebruik van MOZ door verenigingen geëvalueerd . Ik denk graag vanuit deze ervaringen mee.?.

 6. Die dalende instroom van ABC zwemmers naar de zwemclub komt denk ik door de zwembaden: die compenseren hun dalende inkomsten door zelf ‘ leuke’ cursussen (borstcrawl, vinzwemmen, snorkelen) te organiseren, waardoor het niet meer vanzelfsprekend is dat je bij een zwemclub inschrijft…

 7. Voor mij, als Nederlander in Duitsland, interessant te lezen, dat in Nederland, net als in Duitsland, een ontevredenheid bestaat bij de zwemtrainers/sters met het beleid van de nationale zwembond.
  Ook in Duitsland wordt geprobeerd, door diskussies, daaraan iets te veranderen.

 8. deze vice voorzitter heeft onder tussen ook al een voetbal vereniging in Rijswijk met acht honderd leden moed willig op gesloopt
  door zich net zo te op te stellen als nu tegen de mensen die het moeten doen
  het schrijnt dat pluche erg plak

 9. Beste redactie,

  Graag wil ik reageren op de openbrief die door de 10 zwemcoaches is ingezonden.

  Als ouder van 2 (talentvolle) dochters heb ik het afgelopen jaar meerdere malen een poging gewaagd om met de heren Kossen en van Heijningen in gesprek te komen om over de wantoestanden in het synchroonzwemmen te praten. Helaas weigeren beide heren dit categorisch.
  Bij het synchroonzwemmen wordt er bij de nationale selecties gewerkt met hele jongen meisjes. Met deze meisjes wordt gemiddeld 20 tot 30 uur per week zeer belastend getraind in Hoofddorp.
  Helaas is de begeleiding die deze meisjes op allerlei vlakken ontvangen bijzonder slecht. In een leeftijdsperiode (14 – 17 jaar) waarbij zij op mentaal- en lichamelijk vlak veel veranderingen doormaken (pubertijd). De bondscoaches gaan aan die mentale en lichamelijke verandering totaal voorbij. Aan de belastbaarheid van de individuele sporter wordt geen aandacht geschonken. Zij hebben geen boodschap aan het feit dat topsport een zware wissel trekt op 3 vlakken school, thuis en trainen.
  Ik had graag over bovenstaande met de beide heren in gesprek gegaan. Mede gezien het feit dat als deze zwemsters de 18 jarige leeftijd bereiken, zij met het badwater worden weggespoeld, omdat er geen senioren A ploeg is bij het synchroonzwemmen.
  Op dit moment is het beleid dat er alleen met duetten getraind gaat worden, omdat volgens de beleidsmakers dit veel meer kans heeft om de Olympische spelen te behalen dan een groep. Dit betekent dat er talentvolle zwemsters die 2 jaar geleden nog mee naar Baku zijn geweest worden afgedankt, omdat zij niet in duet zwemmen.
  Mijns inziens moeten we met het niveau van het Nederlands synchroonzwemmen op dit moment de Olympische spelen volledig uit ons hoofd zetten. Het is veel belangrijker om weer rustig te gaan bouwen met een ploeg richting EK’s en WK’s dan komen de Olympische spelen ook weer vanzelf over een aantal jaar inzicht net als bij de volleybal- en handbal-vrouwen.

 10. Beste Peter, hier Peter 😉

  Mijn visie is dat je altijd van je eigen kracht uit moet gaan. Van teruglopende ledenaantallen kun je natuurlijk de buitenwereld de schuld geven, maar je kan je ook aanpassen op deze buitenwereld of nog beter.. Ga met ze samenwerken. If you cant beat them, join them…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *